immo NYSSEN AG - BE 0431.631.984

Impressum

Hoofdzetel
immo NYSSEN AG
Village 5
4841 Henri-Chapelle

tel. : + 32 (0)87 881616
E-mail : info@nyssen.be

Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) nr be 0431 631 984
Vastgoedmakelaars
Vastgoedmakelaar - Bemiddelaar - door BIV (BelgÔe)
BenoÓt Thissen (104403)
Christian Wintgens (504844)
Henri Bonni (507635)

De verantwoordelijke voor de naleving van de wet op het witwassen van geld bij Immo Nyssen is: Henri Bonni IPI 506735.
Toezichthouder
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Luxemburgstraat 16B, 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code BIV - Koninklijk Besluit van 27 september 2006

Verzekeringen
Verzekeringen voor aansprakelijkheid, schade aan derden, onrechtmatige daad, financiŽle en contractgarantie afgesloten bij AXA Belgium onder nr. 730.390.160